Dotacja Ministra Kultury na zakup fortepianów

Instrumentarium Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce wzbogaciło się o dwa nowe fortepiany Euterpe oraz akordeon guzikowy Pigini. Instrumenty zakupiono dzięki uzyskanej dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzącej z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury - 2009". Środki finansowe z Ministerstwa to kwota 100000,00 zł. Pozostała część - 35000,00 zł. - stanowiąca wkład własny, została zabezpieczona przez Gminę Wieliczka. 

Lista przyjętych

Jest już ustalona lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce, na rok szkolny 2009/2010. Wszystkim, którzy pomyślnie przeszli badanie przydatności, serdecznie gratulujemy. Osoby, które zdały egzamin ale nie zostały przyjęte z braku miejsc, zapraszamy w przyszłym roku. Lista dostępna jest w szkole.

Zapisy na rok 2009/2010

Zapisy dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce odbywają się do 28 maja br. Wszelkie informacje w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 18.00. Badanie przydatności kandydatów do kształcenia w Szkole Muzycznej I stopnia w Wieliczce odbędzie się 2, 3 i 4 czerwca po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie.

Warsztaty gitarowe

29 kwietnia 2009 odbyły się w naszej szkole warsztaty gitarowe, w których brali czynny udział wszyscy uczniowie klasy gitary mgr Adama Makowskiego. Warsztaty prowadziła Pani Iwona Bodziak (Sanok). Iwona Bodziak ukończyła krakowską Akademię Muzyczną oraz Wydział Humanistyczny krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Od 1986 prowadzi klasę gitary klasycznej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg na zakup fortepianów ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został rozstrzygnięty. W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Subskrybuj zawartość