Badanie przydatności

Uprzejmie informujemy, że badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce odbędzie się w dniach 10 - 11 czerwca 2013 r. (poniedziałek, wtorek).
Kandydatów prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami, planem nauczania oraz Regulaminem Rekrutacji, które znajdują się w zakładce "Dla kandydatów".
Uprzejmie prosimy o wypełnienie górnej tabeli "Protokołu badania przydatności" (do pobrania ze strony pod "Regulaminem rekrutacji") i złożenie osobiście w sekretariacie Szkoły lub wysłanie e-mailem na adres sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl w terminie do 31 maja 2013 r.
Godziny badania przydatności zostaną podane na początku czerwca. Informacje nt. temat będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w Szkole.