Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

W dniach 12-13 listopada w naszej szkole organizowane będą Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego, których celem jest pogłębienie świadomości wśród Uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz bezpieczeństwa technicznego sieci i sprzętów IT. W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych przeprowadzone zostaną z Uczniami pogadanki, najmłodsi chętni przygotują prace plastyczne, a na stronie muzykateoretyka.pl zostaną zamieszczone przydatne materiały dla Rodziców, Uczniów oraz Nauczycieli. Gorąco zachęcamy do czynnego włączenia się w akcję!

Zespół Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

 

Zdjęcia