Dni Zdrowia Psychicznego i Fizycznego

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele,

w dniach 8-10 lutego w naszej szkole odbywają się Dni Zdrowia Psychicznego i Fizycznego. Ich celem jest pogłębienie wiedzy wśród Uczniów na tematy związane z problemami zdrowotnymi (np. zaburzeniami odżywiania, reagowania na stres, niewłaściwej higienie czasu wolnego) oraz zdrowiu psychicznemu (np. braku motywacji i koncentracji, depresji, czy też nieumiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami). W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych Nauczyciele przeprowadzą pogadanki, zaś najmłodsi Uczniowie przygotują prace plastyczne.

Zainteresowanych Rodziców, Uczniów oraz Nauczycieli odsyłamy na stronę http://www.muzykateoretyka.pl/aktualnosci-2/ na której zamieszczono przydatne linki poświęcone powyższym zagadnieniom.

Zachęcamy do czynnego włączenia się w akcję!

Zespół Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Zdjęcia

Dni Zdrowia Psychicznego i Fizycznego - plakat