Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ZSM w Wieliczce

Szanowni Państwo,
Poniżej znajdują się listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia i Szkoły Muzycznej II stopnia (osobne załączniki) w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce. 
Zakwalifikowanie do klasy pierwszej świadczy o pomyślnym przejściu badania przydatności do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia lub pomyślnym zdaniu egzaminu wstępnego do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia.
Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
Listy przyjętych i nieprzyjętych będą umieszczone na stronie szkoły na początku lipca.