PRACA SZKOŁY DO 3 STYCZNIA 2021

W związku z podjęciem przez Rząd RP działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, na podstawie regulacji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2087), zostaje przedłużone funkcjonowanie szkół artystycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia  3 stycznia 2021 r.