PRACA SZKOŁY OD 19 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Zgodnie z regulacją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1830) od dnia 19 października 2020 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce, która znalazła się w strefie czerwonej zajęcia z gry na instrumencie (instrument główny, instrument dodatkowy, zajęcia z akompaniatorem) będą realizowane w szkole z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Pozostałe zajęcia (zbiorowe: teoretyczne i zespołowe) będą realizowane w trybie mieszanym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe informacje o realizacji tych zajęć dostarczą nauczyciele prowadzący zajęcia zbiorowe: teoretyczne i zespołowe. 

szczegóły w zakładce "Ogłoszenia szkolne"