Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 nietypowo ze względu na trwającą epidemię.
Mając na uwadze zalecenia Pana Burmistrza wydane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego nie możemy spotykać się w dużych grupach.
Dlatego wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie lub przekazywane Wam telefonicznie przez nauczycieli.

Od 1 września serdecznie zapraszamy do budynków szkoły przy Rynku Górnym 6 i Dembowskiego 2, aby zapoznać się z przydziałem do nauczycieli instrumentu i grup. Proszę pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa (maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk, dystans społeczny). Prosimy o wchodzenie pojedynczo i stosowanie się do regulaminu organizacji pracy podczas epidemii.
W przypadku niemożności uczęszczania na wskazaną grupę zapraszamy na indywidualne spotkania z nauczycielami teorii celem ustalenia planu lekcji w godzinach wskazanych dla poszczególnych klas (informacja będzie umieszczona na stronie w późniejszym terminie).

W załącznikach jest umieszczone informacje na jakie przedmioty uczeń danej klasy obowiązany jest uczęszczać, a także regulamin organizacji pracy szkoły podczas pandemii COVID oraz klauzule informacyjne RODO związane z pomiarem temperatury osób wchodzących na teren szkoły - prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.