Zapisy na zajęcia teoretyczne 2020/2021

2020-09-02

Szanowni Państwo,
proszę o sprawdzanie na bieżąco informacji dotyczących zapisów, ponieważ ulegają one ciągłym aktualizacjom.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zapisy do grup teoretycznych.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, klasy zostały podzielone na grupy. Imienne listy uczniów z przydziałem do poszczególnych grup znajdują się na tablicy ogłoszeń, w budynku głównym (Rynek Górny 6).

Przydział do grup nie jest ostateczny - w razie niemożności dostosowania się ucznia do proponowanych godzin zajęć teoretycznych możliwa jest zmiana grupy - pod warunkiem, że nie zwiększy to nadmiernie liczebności grup.
Wszelkie problemy związane z terminami zajęć zostaną rozwiązane podczas spotkań organizacyjnych  z nauczycielami teorii (terminy są podane poniżej).

Klasa 1-c6 (SM I stopnia)  - zapisy do grup odbędą się podczas spotkania z nauczycielem teorii (p. Joanna Marcisz).
Klasa 1-c4 i 2-c4 (SM I stopnia) - zapisy do grup odbędą się podczas spotkania z nauczycielem teorii (p. Barbara Dukała).
Klasa 2-c6 (SM I stopnia) - zapisy do grup odbędą się zdalnie / telefonicznie - nauczyciel: p. Anna Dańda-Szustak.
Klasa 2 (SM II stopnia) - zapisy do grup odbędą się zdalnie / telefonicznie - nauczyciel: p. Anna Taboła.

Wstępny plan zajęć teoretycznych znajduje się w załączniku (poprawiony 2020-09-01, godz. 11)
----
[2020-09-09] Aktualny plan zajęć teoretycznych znajduje się w zakładce Ogłoszenia szkolne

--------

Wszystkie zajęcia teoretyczne rozpoczynają się od poniedziałku , 7 września.

Przydział nauczycieli w zapisach do grup.
W przypadku uczniów realizujących więcej niż jeden przedmiot w danym roku (np. Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne, Czytanie nut głosem w SM I st. lub Kształcenie słuchu, Literatura muzyczna, Harmonia w SM II st.), zapisu  dokonuje tzw. nauczyciel prowadzący (od Kształcenia słuchu). Nie ma potrzeby ustalania pozostałych zajęć z innymi nauczycielami, gdyż daną klasę obowiązuje ten sam podział na grupy na wszystkich przedmiotach..

SM I st.

Cykl 6-letni:
klasa 1 - Joanna Marcisz
klasa 2 - Anna Dańda-Szustak
klasa 3 - Anna Taboła
klasa 4 - Paulina Skrok
klasa 5 - Paulina Skrok
klasa 6 - Anna Kozłowska

Cykl 4-letni
klasa I - Barbara Maria Dukała
klasa II - Barbara Maria Dukała
klasa III - Paulina Skrok
klasa IV - Anna Kozłowska (w razie kłopotów z odgórnym przydziałem do grupy konsultacje przez Messenger lub podczas dyżuru)

Klasy III i IV nie mają grup, dlatego wszystkich uczniów obowiązują godziny zajęć podane dla całej klasy w podziale godzin.

SM II st.
klasa I - Anna Kozłowska
klasa II - Anna Taboła
klasa III - Anna Kozłowska (w razie kłopotów z odgórnym przydziałem do grupy konsultacje przez Messenger lub podczas dyżuru)

Spotkania organizacyjne z nauczycielami teorii - zapisy na zajęcia teoretyczne

Barbara Dukała
klasa 1 c4 - czwartek, 3 września, godz. 15:00 - 17:00
klasa 2 c4 - czwartek, 3 września, godz. 17:00 - 19:00
Budynek główny (Rynek Górny 6), s. 6
Proszę o obecność uczniów podczas zapisów na zajęcia.

Anna Dańda-Szustak
zapisy do grup dla klas 2 c4 i 2 c6 będą się odbywały telefonicznie
przynależność do grup dla klasy 1 c4 wynikają z zapisów uczniów na zajęcia z kształcenia słuchu z p. Barbarą Dukałą - w razie problemów proszę o kontakt telefoniczny

Anna Kozłowska
klasa 6 c6 -  środa, 2 września, godz.16:30 - 18:00
klasa 1 IIst. - środa, 2 września, godz. 18:00 - 19:30
Budynek główny (Rynek Górny 6), s. 1

klasa 4 c4 oraz 3 IIst. - konsultacje odbędą się zdalnie (Messenger, telefon)

Joanna Marcisz
klasa 1 c6 - środa, 2 września, godz. 16:00 - 19:00
Sztygarówka (Dembowskiego 2), s. 1

Paulina Skrok
2 września, godz. 15:30 - 19:30
(aktualizacja 2020-09-02):
Klasa 4 cykl 6-letni, środa 2 września 15:30-17:30 Rynek Górny 6, sala 6
Klasa 5 cykl 6-letni, środa 2 września 17:30-19:30, Rynek Górny 6, sala 6 lub zdalnie (wysłałam wiadomości e-mail)
Klasa III cykl 4-letni - zapisy odbywają się zdalnie (Messenger, grupa na facebooku, kontakt telefoniczny)

Anna Taboła
klasa 3 c6 - czwartek, 3 września, godz. 16:00 - 18:00
(aktualizacja 2020-09-02):
Budynek główny (Rynek Górny 6), s.7