Anna Taboła

2020-06-15

W dniach 15-19 czerwca zajęcia zdalne z teorii muzyki, dla SM I i SM II st. są odwołane. Nauczyciele są oddelegowani do prac w komisjach rekrutacyjnych.

2020-04-30

nowe ogłoszenia dla chóru

2020-04-28 - INFORMACJA DLA KLAS DRUGICH SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

Egzaminy końcowe z przedmiotów LITERATURA MUZYCZNA i ZASADY MUZYKI  odbędą się zgodnie z terminarzem podanym uczniom na początku drugiego semestru, tj.:

19 maja 2020 r. (wtorek) – LITERATURA MUZYCZNA
21 maja 2020 r. (czwartek) – ZASADY MUZYKI

Egzaminy odbędą się w godzinach zajęć i będą trwały 45 minut.

Dokładne informacje o formie, sposobie i godzinie przeprowadzenia egzaminów zostaną przedstawione uczniom i rodzicom na początku maja na stronie internetowej szkoły, w zakładce Egzaminy promocyjne i końcowe

2020-03-18

Rodziców uczniów kl. 2 oraz uczniów klas starszych proszę o kontakt mailowy w sprawie zdalnego nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych:
muzyczna.anna@gmail.com