Egzaminy promocyjne i końcowe 2020

W związku z zaistniałą sytuacją, tegoroczne testy i egzaminy końcowe oraz promocyjne zostaną przeprowadzone w trybie innym niż zwykle.

Ustalenia dotyczące przesłuchań z instrumentów przekazywane będą uczniom przez nauczycieli instrumentów.

Pozostałe informacje związane z zamknięciem roku szkolnego 2019/2020 będą zamieszczane w niniejszej zakładce (najnowsze u góry) i na bieżąco uaktualniane - prosimy śledzić zamieszczane tu treści.

2020-05-07 - EGZAMINY KOŃCOWE II STOPIEŃ

INFORMACJA DLA KLAS DRUGICH SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

12 maja 2020 r.(wtorek) – obowiązkowy dla wszystkich uczniów sprawdzian słuchowy z LITERATURY MUZYCZNEJ – KANON

19 maja 2020 r.(wtorek) – egzamin końcowy z przedmiotu LITERATURA MUZYCZNA

21 maja 2020 r.(czwartek) – egzamin końcowy z przedmiotu ZASADY MUZYKI

Proszę się zapoznać ze szczegółowymi informacjami: EGZAMINY KOŃCOWE II STOPIEŃ - INFORMACJE DLA UCZNIÓW.pdf

 

2020-04-28 - DYPLOMANCI - testy końcowe z kształcenia słuchu oraz audycji muzycznych

- 5 maja 2020 r. (wtorek) - dyplomantom zostanie udostępniony test próbny z audycji muzycznych

- test ustny z kształcenia słuchu - jako zaliczenie ćwiczeń solfeżowych będą traktowane realizowane na bieżąco ćwiczenia (nagrania)  na przedmiocie Czytanie nut głosem u p. Barbary Marii Dukały oraz nagrania (filmik) ze śpiewania gam, triad i D7 (szczegóły w załączniku INFORMACJA o TESTACH KOŃCOWYCH), który należy przesłać do 10 maja

- 15 maja 2020 r. (piątek), g.15:00 - 16:30 - test online z audycji muzycznych (część pisemna i słuchowa),
- 19 maja 2020 r. (wtorek) g.15:00 - 17:00 – test pisemny z kształcenia słuchu,

Proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o testach końcowych:
INFORMACJA o TESTACH KOŃCOWYCH.pdf
audycje muz. zagadnienia test końcowy.pdf
materiały powtórzeniowe audycje muzyczne.pdf
KS zagadnienia test końcowy.pdf

2020-04-28 - INFORMACJA DLA KLAS DRUGICH SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

Egzaminy końcowe z przedmiotów LITERATURA MUZYCZNA i ZASADY MUZYKI  odbędą się zgodnie z terminarzem podanym uczniom na początku drugiego semestru, tj.:

19 maja 2020 r. (wtorek) – LITERATURA MUZYCZNA
21 maja 2020 r. (czwartek) – ZASADY MUZYKI

Egzaminy odbędą się w godzinach zajęć i będą trwały 45 minut.

Dokładne informacje o formie, sposobie i godzinie przeprowadzenia egzaminów zostaną przedstawione uczniom i rodzicom na początku maja w niniejszej zakładce.