Kalendarium roku szkolnego

Kalendarium roku szkolnego 2019/2020
Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce

 

2 września 2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

wrzesień 2019

 

Spotkanie organizacyjne dla uczniów rozpoczynających naukę w Szkole i ich rodziców.

Spotkania z rodzicami.

październik 2019

Międzynarodowy Dzień Muzyki.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

listopad / grudzień 2019

Audycje klasowe.

grudzień 2019

Przesłuchania śródroczne z instrumentu głównego.

Szkolny konkurs dla uczniów fortepianu dodatkowego „Etiuda”.

23 - 31 grudnia 2019

Zimowa przerwa świąteczna.

styczeń 2020

Koncert w wykonaniu uczniów klas pierwszych.

XIV Wielicki Wieczór Kolęd.

Koncert kolęd w Gdowie.

Spotkania z rodzicami.

13 stycznia 2020

Śródroczna Rada Klasyfikacyjna.

27 stycznia – 9 lutego 2020

Ferie zimowe.

luty / marzec 2020

Obligatoryjne przesłuchania CEA dla uczniów kończących Szkołę Muzyczną I stopnia

marzec 2020

XI Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych.

Otwarty Dzień Talentów.

Konkurs z literatury muzycznej „Polska muzyka współczesna i filmowa – Lubię to!”

2 kwietnia 2020, godz. 16:30

Ogólnopolskie badanie testowe z kształcenia słuchu i audycji muzycznych (klasy 6/c6 i 4/c4).

9 – 14 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna.

kwiecień 2020

Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Vivaldi 342”.

kwiecień / maj 2020

IX Małopolski Konkurs Zespołów Kameralnych w Gdowie.

maj / czerwiec 2020

Egzaminy promocyjne z przedmiotu głównego.

Przesłuchania praktyczne z fortepianu (wokalistyka, rytmika), fortepianu dodatkowego i obowiązkowego.

Lekcja pokazowa z rytmiki uczniów klasy trzeciej cyklu 6-letniego.

Egzaminy końcowe z przedmiotu głównego.

Testy z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących SM I st.

Testy z zasad muzyki, literatury muzycznej (SM II st.)

maj 2020

Egzamin wstępny do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia.

czerwiec 2020

XI Szkolny Konkurs Miniatur.

Koncert Szkolny.

15 czerwca 2020

Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna.

15 - 17 czerwca 2020

Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia na rok szkolny 2020/2021.

26 czerwca 2020

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

27 czerwca –

31 sierpnia 2020

Ferie letnie.