Historia

Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce powstała na mocy uchwały nr LXI 505/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 sierpnia 2006 roku.

Uchwałą

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 25 września 2006 roku.

Organ prowadzący:
Gmina Wieliczka
Burmistrz: Artur Kozioł
 
Wydział Szkół i Przedszkoli
Dyrektor: mgr Anna Całka
 
Organ nadzorujący:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
poprzez Centrum Edukacji Artystycznej 
Wydział ds. nadzoru pedagogicznego
Naczelnik - Jolanta Chliszcz
 
Region X Małopolski, Świętokrzyski
wizytator: Wiesław Dziedziński