Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2017/2018
 
4 września 2017
 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 
 
wrzesień 2017
 
Spotkanie organizacyjne dla uczniów rozpoczynających naukę w Szkole i ich rodziców.
Spotkanie z rodzicami.
 
październik 2017
 
Międzynarodowy Dzień Muzyki.
Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
 
grudzień 2017
 
Przesłuchania semestralne z instrumentu głównego.
VII Szkolny Konkurs dla uczniów fortepianu dodatkowego.
 
23 - 31 grudnia 2017
 
Zimowa przerwa świąteczna.
 
styczeń 2018
 
Koncert w wykonaniu uczniów klas pierwszych.
XII Wielicki Wieczór Kolęd.
Koncert Kolęd w Gdowie.
grudzień 2017 / styczeń 2018

Audycje klasowe.
 
 
15 stycznia 2018
 
Śródroczna Rada Klasyfikacyjna.
 
styczeń 2018
 
Spotkanie z rodzicami.
 
12-25 lutego 2018
 
Ferie zimowe.

marzec 2018
 
IX Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych.
Otwarty Dzień Talentów.

marzec 2018
 
Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy Motion Music Festival
 
29 marca - 3 kwietnia 2018
 
 Wiosenna przerwa świąteczna.
 
kwiecień 2018
 
Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy "Vivaldi 340"
 
24-25 marca / kwiecień 2018
 
VII Małopolski Konkurs Zespołów Kameralnych dla uczniów szkół muzycznych I stopnia w Gdowie.
 
maj / czerwiec 2018
 
Egzaminy promocyjne z instrumentu głównego.
Przesłuchania praktyczne z fortepianu dodatkowego.
Lekcja pokazowa z rytmiki uczniów klasy trzeciej cyklu 6-letniego.
Egzaminy końcowe z instrumentu głównego.
Testy z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących Szkołę.
 
czerwiec 2018
 
IX Szkolny Konkurs Miniatur
Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2018 / 2019.
Koncert Szkolny.
 
11 czerwca 2018
 
Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna.
 
22 czerwca 2018
 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
23 czerwca –
31 sierpnia 2017 
 
 
Ferie letnie.
 
 
Rok szkolny 2016/2017
10 lat Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce
 
1 września 2016
 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 
 
wrzesień 2016
 
Spotkanie organizacyjne dla uczniów rozpoczynających naukę w Szkole i ich rodziców.
Spotkanie z rodzicami.
 
październik 2016
 
Międzynarodowy Dzień Muzyki.
Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
 
grudzień 2016
 
Przesłuchania semestralne z instrumentu głównego.
VI Szkolny Konkurs dla uczniów fortepianu dodatkowego.
 
23 - 31 grudnia 2016
 
Zimowa przerwa świąteczna.
 
styczeń 2017
 
Koncert w wykonaniu uczniów klas pierwszych.
XI Wielicki Wieczór Kolęd.
Koncert Kolęd w Gdowie.
grudzień 2016 / styczeń 2017

Audycje klasowe.
 
 
16 stycznia 2017 
 
Śródroczna Rada Klasyfikacyjna.
 
styczeń 2017
 
Koncert karnawałowy.
 
30 stycznia – 12 lutego 2017
 
Ferie zimowe.

marzec 2017
 
VIII Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych.
Otwarty Dzień Talentów.
 
13 - 18 kwietnia 2017
 
 Wiosenna przerwa świąteczna.
 
kwiecień / maj 2017
 
VI Małopolski Konkurs Zespołów Kameralnych dla uczniów szkół muzycznych I stopnia w Gdowie.
 
maj / czerwiec 2017
 
Egzaminy promocyjne z instrumentu głównego.
Przesłuchania praktyczne z fortepianu dodatkowego.
Lekcja pokazowa z rytmiki uczniów klasy trzeciej cyklu 6-letniego.
Egzaminy końcowe z instrumentu głównego.
Testy z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących Szkołę.
 
czerwiec 2017
 
Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Moniki Sikorskiej-Wojtacha "Czerwcowe dźwiękobranie".
VIII Szkolny Konkurs Miniatur.
Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2017 / 2018.
Koncert Szkolny.
 
12 czerwca 2017
 
Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna.
 
23 czerwca 2017
 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
24 czerwca –
31 sierpnia 2017 
 
 
Ferie letnie.
 
 
Rok szkolny 2015/2016
 
1 września 2015
 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 
 
wrzesień 2015
 
Spotkanie organizacyjne dla uczniów rozpoczynających naukę w Szkole i ich rodziców.
Spotkanie z rodzicami.
Szkolny konkurs czytania a vista dla pianistów.
 
październik 2015
 
Międzynarodowy Dzień Muzyki.
Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
 
grudzień 2015
 
Przesłuchania semestralne z instrumentu głównego.
V Szkolny Konkurs dla uczniów fortepianu dodatkowego na najlepsze wykonanie etiudy.
 
grudzień 2015
 
Udział uczniów i nauczycieli w projekcie poświęconym twórczości Beli Bartoka org. przez Akademię Muzyczną w Krakowie.
 
23 - 31 grudnia 2015
 
Zimowa przerwa świąteczna.
styczeń 2016
Koncert w wykonaniu uczniów klas pierwszych.
Audycje klasowe.
X Wielicki Wieczór Kolęd.
Koncert Kolęd w Gdowie.
 
11 stycznia 2016 
 
Śródroczna Rada Klasyfikacyjna.
 
18 – 31 stycznia 2016
 
Ferie zimowe.
 
luty / marzec 2016
 
Koncert karnawałowy.
VII Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych.
Otwarty Dzień Talentów.

24 - 29 marca 2016 
 
Wiosenna przerwa świąteczna.
 
kwiecień 2016
 
IV Szkolny Konkurs dla uczniów fortepianu dodatkowego „Muzyka filmowa i rozrywkowa”
 
kwiecień 2016
 
Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy Motion Music Festival
 
kwiecień / maj 2016
 
V Międzyszkolny Konkurs Zespołów Kameralnych dla uczniów szkół muzycznych I stopnia w Gdowie.
 
maj / czerwiec 2016
 
Egzaminy promocyjne z instrumentu głównego.
Przesłuchania końcoworoczne z fortepianu dodatkowego.
Lekcja pokazowa z rytmiki uczniów klasy trzeciej cyklu 6-letniego.
Egzaminy na zakończenie kształcenia z instrumentu głównego w trybie egzaminu promocyjnego.
Testy z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących Szkołę.
 
czerwiec 2016
 
Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Moniki Sikorskiej-Wojtacha "Czerwcowe dźwiękobranie".
VII Szkolny Konkurs Miniatur.
Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2016 / 2017.
Koncert Szkolny.
 
13 czerwca 2016
 
Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna.
 
24 czerwca 2016
 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
25 czerwca –
31 sierpnia 2016 
 
 
Ferie letnie.
 
 
Rok szkolny 2014/2015
 
1 września 2014
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.
 
 
2 września 2014
 
Spotkanie organizacyjne dla uczniów rozpoczynających naukę w Szkole i ich rodziców.
 
październik 2014
 
Miedzynarodowy Dzień Muzyki.
Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
 
grudzień 2014
 
Przesłuchania semestralne z instrumentu głównego.
 
grudzień 2014
 
IV Szkolny Konkurs dla uczniów fortepianu dodatkowego na najlepsze wykonanie etiudy
 
22 - 31 grudnia 2014
 
Zimowa przerwa świąteczna.
styczeń 2015
Koncert w wykonaniu uczniów klas pierwszych.
Audycje klasowe.
IX Wielicki Wieczór Kolęd.
Koncert Kolęd w Gdowie.
 
13 stycznia 2015 
 
Śródroczna Rada Klasyfikacyjna.
 
luty / marzec 2015
 
Koncert karnawałowy.
VI Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych.
Otwarty Dzień Talentów.
 
16 lutego – 1 marca 2015
 
Ferie zimowe.

2 – 7 kwietnia 2015
 
Wiosenna przerwa świąteczna.
 
kwiecień 2015
 
III Szkolny Konkurs dla uczniów fortepianu dodatkowego „Muzyka filmowa i rozrywkowa”
 
22 - 25 kwietnia 2015 
 
III Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy "Vivaldi 337"
 
kwiecień / maj 2015
 
IV Międzyszkolny Konkurs Zespołów Kameralnych dla uczniów szkół muzycznych I stopnia w Gdowie.
 
maj / czerwiec 2015
 
Egzaminy promocyjne z instrumentu głównego.
Przesłuchania końcoworoczne z fortepianu dodatkowego.
Lekcja pokazowa z rytmiki uczniów klasy trzeciej cyklu 6-letniego.
Egzaminy na zakończenie kształcenia z instrumentu głównego w trybie egzaminu promocyjnego.
Testy z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących Szkołę.
 
czerwiec 2015
 
VI Szkolny Konkurs Miniatur.
Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2015 / 2016.
Koncert Szkolny.
 
15 czerwca 2015
 
Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna.
 
26 czerwca 2015
 
Zakończenie zajęć dydaktycznych.
27 czerwca –
31 sierpnia 2015 
 
 
Ferie letnie.