Plan nauczania

SZKOLNY  PLAN  NAUCZANIA  -  CYKL  6-LETNI

OBOWIĄZKOWE  ZAJĘCIA

EDUKACYJNE

klasa

razem godzin

I II III  IV   V   VI    
  liczba godzin tygodniowo
1 instrument główny 1 1/3 1 1/3 1 1/3 2 2 2 10
2 kształcenie słuchu 3 3 3 2 2 2 15
3 rytmika      
4 fortepian dodatkowy         2/3 2/3 1 1/3
5 audycje muzyczne       1 1 1 3
6 zajęcia z akompaniatorem* x x
7 chór, orkiestra lub zespół       6 6
razem 4 1/3 4 1/3 4 1/3 7 7 2/3 7 2/3 35 1/3
ZAJĘCIA  DODATKOWE
8 instrument dodatkowy         1 1 2
9 czytanie nut głosem            1 1
10 zajęcia umuzykalniające 2           2
11 improwizacja         1 1 2
12 zespół        1 1 1 3
* - 15 minut na ucznia z wyłączeniem uczniów klas fortepianu, akordeonu i gitary

 

SZKOLNY  PLAN  NAUCZANIA  -  CYKL  4-LETNI   

OBOWIĄZKOWE  ZAJĘCIA

EDUKACYJNE

klasa razem godzin
I II III IV
liczba godzin tygodniowo
1 instrument główny 2 2 2 2 8
2 kształcenie słuchu 2 2 2 2 8
3 fortepian dodatkowy      2/3 2/3 1 1/3
4 audycje muzyczne   1 1 1 3
5 zajęcia z akompaniatorem* x x
6 chór, orkiestra lub zespół   6 6
razem 4 7 7 2/3 7 2/3 26 1/3
ZAJĘCIA  DODATKOWE
7 rytmika 1 1     2
8 instrument dodatkowy     1 1 2
9 zajęcia umuzykalniające 2       2
10 zespół   1 1 1 3
11 improwizacja     1 1 2
12 czytanie nut głosem       1 1
* - 15 minut na ucznia z wyłączeniem uczniów klas fortepianu, akordeonu i gitary
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artstycznych