Wokół Moniuszki podczas Nocy Muzeów

17 maja 2019 roku w Sali Gotyckiej Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce wystąpili uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce z koncertem "Wokół Moniuszki". 
Koncert upamiętniający wybitnego polskiego kompozytora, twórcę polskiej opery narodowej i pieśni artystycznej w 200 rocznicę urodzin towarzyszył dorocznej Nocy Muzeów.
Wykonawcami byli:
Patrycja Cieślik z klasy fletu Marty Urban,
Almira Nawrot, Daniel Wadas z klasy fletu Ewy Tupik,
Dobrosława Zając, Weronika Pytlik z klasy skrzypiec Marii Sobeńko,
Michał Pazgan z klasy skrzypiec Anny Kozłowskiej,
Jadwiga Korab Chrzanowska z klasy skrzypiec Marka Polańskiego,
Magdalena Sykała, Julia Huczek, Hanna Stan z klasy fortepianu Izabeli Seweryn.
Weronika Pazgan, Judyta Pazgan z klasy fortepianu Agnieszki Korczyńskiej,
Emilia Rzyman z klasy fortepianu Izabeli Grzybek,
Karolina Rudkowska, Karolina Gałka, Wojciech Rachwał z klasy fortepianu Marty Polańskiej,
Barbara Ruda z klasy fortepianu Jacka Bylicy wraz ze swoim pedagogiem,
oraz Kacper Ćwiek, Jakub Polak z klasy akordeonu Oskara Guta wraz ze swoim pedagogiem.
Akompaniowali: Paulina Tkaczyk, Magdalena Smrokowska i Marta Polańska.
Z racji Roku Stanisława Moniuszki w repertuarze znalazły się dzieła kompozytorów polskich ze szczególnym uwzględnieniem dzieł Moniuszki, także tych mniej znanych, jak fortepianowe Fraszki i Walce. Ramy koncertu stanowiła najbardziej popularna pieśń kompozytora "Prząśniczka", najpierw w aranżacji na flet i fortepian (Patrycja Cieślik - flet, Paulina Tkaczyk - fortepian), a na zakończenie w brawurowym wykonaniu duo fortepianowego na 4 ręce (Barbara Ruda, Jacek Bylica).

Zdjęcia

Moniuszko 200 lat!

Uchwałą Sejmu RP i Senatu RP rok 2019 został ustanowiony Rokiem Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin kompozytora, która przypadła w dniu 5 maja 2019 r.
Z tej okazji w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce w dniu imienin Stanisława Moniuszki, 8 maja, odbył się Koncert „Instrumentalne Bel Canto. Moniuszko 200 lat! Śpiewnik domowy”.

Celem projektu była popularyzacja twórczości Stanisława Moniuszki – ojca polskiej opery narodowej. W programie wydarzenia znalazły się wybrane pieśni Moniuszki (spośród 268 zebranych w 12 zeszytach) w transkrypcji na skrzypce i fortepian oraz na fortepian solo Marty Polańskiej - pomysłodawcy projektu, która w słowie wprowadzającym do koncertu, wyjaśniającym ideę projektu przytoczyła słowa samego kompozytora: "Śpiewnik mój zawierać będzie zbiór śpiewów na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu. Wiersze starałem się wybierać z najlepszych naszych poetów. (...) Nawet słabsza muzyka, która się mniej szczęśliwie uda, przy poezji celującej zyszcze dla siebie pobłażanie; a to co jest narodowe, krajowe, miejscowe, co jest echem dziecinnych naszych przypomnień, nigdy mieszkańcom ziemi, na której się urodzili i wzrośli, podobać się nie przestanie." – tak pisał Stanisław Moniuszko anonsując wydanie Śpiewnika domowego.
Witold Rudziński zauważa, iż: „Przy tworzeniu pieśni, a pisał je Moniuszko zarówno w wieku młodzieńczym, jak i ku końcowi życia, przyświecała mu określona idea. Pragnął dać społeczeństwu polskiemu pieśni narodowe, polskie, które mogłyby zająć ważne miejsce w życiu codziennym Polaków [...] Kiedy zebrała się już spora garść pieśni, umyślił Moniuszko wydawać je w zeszytach pod ogólnym tytułem: ''Śpiewnik domowy''. Nazwa tego zbioru wymownie świadczy o powziętym zamiarze: mają to być pieśni do użytku domowego, przeznaczone dla każdego, na różne okoliczności codziennego życia. Mają też odpowiadać różnorakim nastrojom i potrzebom serca, dlatego uderza tak bogata ich różnorodność.”

Podczas Koncertu, którego wykonawcami byli uczniowie klasy skrzypiec dr Marka Polańskiego i klasy fortepianu mgr Marty Polańskiej zabrzmiały także utwory skomponowane przez Stanisława Moniuszkę w oryginale na fortepian solo:
cztery Fraszki oraz Walc A-dur nr 1.
Koncert zwieńczył Polonez B-dur op. posthm. Fryderyka Chopina „jednego z największych melodystów jakich zna historia” (jak o Chopinie pisał Lew Mazel), którego geniusz był niewątpliwą inspiracją dla młodszego o prawie 10 lat Stanisława Moniuszki, co zostało także zauważone przez licznie zgromadzoną publiczność w zabytkowej Auli „Sztygarówka” Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce.

/Marta Polańska/

 

 

Wielkanocny Koncert Międzyszkolny

Dnia 27 kwietnia b.r. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie odbył się Koncert Laureatów II Wielkanocnego Konkursu Pianistycznego.
Wśród wykonawców byli uczniowie naszej szkoły:
Katarzyna Malawska z klasy Pauliny Tkaczyk
Alicja Rucińska - z klasy Izabeli Grzybek
Magdalena Sykała z klasy Izabeli Seweryn
Karolina Rudkowska z klasy Marty Polańskiej
Jan Kadłubowski z klasy Sandry Delong-Kiełbińskiej.
Podczas wspólnego koncertu zaprezentowali się również uczniowie SM I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych oraz Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mjra Hieronima Henryka Baranowskiego w Krakowie – laureaci wewnątrzszkolnych przesłuchań konkursowych.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest kierownik sekcji fortepianu SM I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, Pan Waldemar Król, a jego koordynatorem reprezentującym Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce - Pani Izabela Seweryn, która zainicjowała współpracę w roku szkolnym 2017/2018.
Koncertowi towarzyszyło rozdanie nagród laureatom Konkursu Wielkanocnego SM I i II stopnia im. Br  Rutkowskiego w Krakowie, wśród których Grand Prix otrzymał nasz absolwent Piotr Lara.
Uczniowie i nauczyciele wykazali duże zainteresowanie projektem, a wspólne konfrontacje, przebiegające w miłej, sprzyjającej atmosferze, pozwoliły na wspaniałą integrację nauczycieli, uczniów i rodziców.
Występ w Sali Koncertowej, mieszczącej ponad 140 osób, był dla naszych młodych pianistów cennym doświadczeniem.

/Izabela Seweryn/

Zdjęcia

IV Koncert Muzyki Dawnej

22 lutego 2019 roku w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce odbyła się już IV edycja "Koncertu Muzyki Dawnej".
Wraz z profesjonalnymi muzykami (Aleksandra Szota-Prószyńska – skrzypce, Małgorzata Włodarczyk – gitara, Paulina Tkaczyk – klawesyn) występowali na jednaj estradzie uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce oraz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie - na klawesynie, lutni i flecie.
Koncertowi towarzyszył cykl wykładów pt. "Instrumenty w zwierciadle czasu" prowadzonych przez mgr Aleksandrę Szota-Prószyńską - pt. „Skrzypce barokowe”, mgr Małgorzatę Włodarczyk - pt. „Lutnia” oraz dr Paulinę Tkaczyk - pt. „Klawesyn”.
Publiczność miała okazję wysłuchać m.in. kompozycji J.S. Bacha, L. de Milana, L. Boccheriniego czy T. Giordaniego.

 

Zdjęcia

Majówka w Mołdawii i Rumunii

Aby uczcić 228 rocznicę Konstytucji 3 Maja, Dzień Polonii i Polaków zagranicą oraz 15 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wielickie Stowarzyszenie Muzyczne Chór Camerata, działające pod patronatem Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, odbyło artystyczne tournee pod hasłem "Polska pieśń dla rodaków".
Tym razem za cel podróży zespół pod dyr. Izabeli Szoty obrał Mołdawię i Rumunię. Camerata zaprosiła na to niezwykłe wydarzenie pianistkę Agnieszkę Korczyńską oraz Jadwigę Korab Chrzanowską - uczennicę Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, uczącą się w klasie skrzypiec dra Marka Polańskiego.
1 maja w obecności Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii dra hab. Bartłomieja Zdaniuka, na zaproszenie Stowarzyszenia "Dom Polski" w Bielcach (Bălți / Mołdawia) Camerata zaprezentowała muzykę polską. W programie koncertu obok pieśni patriotycznych i ludowych, znalazły się utwory Stanisława Moniuszki (200 rocznica urodzin kompozytora), Grażyny Bacewicz (110 rocznica urodzin i 50 rocznica śmierci kompozytorki), Fryderyka Chopina (170 rocznica śmierci kompozytora) i Jana Stefaniego (190 rocznica śmierci kompozytora i 225 rocznica wystawienia pierwszej polskiej opery narodowej).

Mołdawska publiczność mogła wsłuchać się w dźwięki muzyki Fryderyka Chopina (Agnieszka Korczyńska - fortepian) oraz "Oberka" Grażyny Bacewicz na skrzypce i fortepian w interpretacji Jadwigi Korab Chrzanowskiej i Agnieszki Korczyńskiej.
Ambasador RP w Republice Mołdawii wyraził wdzięczność „za wzruszający występ upamiętniający 15 rocznicę powrotu Polski do rodziny wolnych narodów oraz za pokrzepienie serc besarabskich Polaków”. Podobnie Mołdawska Polonia z wielkim wzruszeniem dziękowała „za odrobinę polskości w kraju Hospodarstwa Mołdawskiego”.
Kolejne koncerty miały miejsce 2 maja w Kościele Polskim w Bielcach (Mołdawia), 3 maja w Kościele Polskim w Kaczyce (Rumunia) oraz 5 maja w Katedrze Wniebowzięcia NMP w Satu Mare (Rumunia).
Podróż po Mołdawii i Rumunii to nie tylko koncerty muzyki polskiej, to także wzruszające spotkania z Polonią i Polakami, podziwianie krajobrazów Bukowiny oraz czarownych monastyrów, to także poznawanie pięknej, choć niejednokrotnie trudnej historii naszego narodu, którego ślady można odnaleźć wszędzie. Nasuwa się więc refleksja, poparta jakże aktualnymi słowami pieśni: „Gdzie bądź się spotkamy, spotkamy się przecie, zawsze Polakami, chociaż w innym świecie”.  

 

Zdjęcia

VIII Małopolski Konkurs Zespolów Kameralnych

26 kwietnia 2019 r. w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce miały miejsce przesłuchania VIII Małopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych, zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Gdowie, Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce, Szkołę Muzyczną I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu oraz Szkołę Muzyczną I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego w Krakowie.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:

Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka,
Zbigniew Wojas – Wójt Gminy Gdów,

Wacław Żarski - Wójt Gminy Raciechowice.

Jury w składzie: Ewa Jarguz (przewodnicząca), Barbara Toffel, Katarzyna Słowiak, Antoni Majerski i Dominik Borek, przesłuchało 54 zespoły (155 uczniów) z 19 szkół muzycznych I stopnia (Będzin, Bibice, Chrzanów, Czasław, Dobczyce, Dobra, Gdów, Kraków – 4 szkoły, Limanowa, Łącko, Olkusz, Pałecznica, Skawina, Świątniki Górne, Trzciana, Wieliczka).

O bardzo dobrym przygotowaniu uczniów świadczą liczne nagrody i wyróżnienia, które wręczono podczas koncertu laureatów 29 kwietnia w Auli SM I st. im. Mjr. H. H. Baranowskiego w Krakowie.
Wielicką szkołę reprezentowało 8 zespołów (19 uczniów). 6 z nich zostało laureatami:

duet: Michał Pazgan (klasa skrzypiec Anny Kozłowskiej), Judyta Pazgan (klasa fortepianu Agnieszki Korczyńskiej – I miejsce,
duet: Dobrosława Zając (klasa skrzypiec Marii Sobeńko), Weronika Pazgan (klasa fortepianu Agnieszki Korczyńskiej) – III miejsce,
trio perkusyjne: Jakub Bystrowski, Dominik Gumuła, Milan Michaliszyn (klasa Artura Ciborowskiego) – III miejsce,
duet fortepianowy: Nataniel Kokosza, Maciej Kaja (klasa Sandry Delong-Kiełbińskiej) - wyróżnienie,
duet: Mateusz Uzar (klasa puzonu Arkadiusza Bały), Maria Urbanek (klasa fortepianu Agnieszki Korczyńskiej) - wyróżnienie,
kwartet klarnetowy: Zuzanna Kowalczyk, Emilia Janas, Dominika Kozioł, Weronika Knapik (klasa Antoniego Majerskiego i Pawła Pazgana) – wyróżnienie.

 

Warsztaty skrzypcowe

12 kwietnia b.r. w zabytkowej Auli budynku "Sztygarówka" Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce odbył się kurs mistrzowski, który na zaproszenie Dyrektora ZSM w Wieliczce, mgr Izabeli Szoty poprowadził ceniony skrzypek i pedagog dr hab. Jacek Ropski z Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
W kursie udział wzięło 14 uczniów z klas skrzypiec mgr Marii Sobeńko, opiekuna sekcji instrumentów strunowych, dra Marka Polańskiego oraz mgr Anny Kozłowskiej.
Podczas warsztatów dr hab. Jacek Ropski w niezwykle ciepłej i serdecznej atmosferze pracował z uczniami m.in. nad kontrolą prawidłowego aparatu gry, ekspresją w utworze muzycznym a także jakością dźwięku. Uczestnicy kursu otrzymali cenne uwagi, dzięki którym będą mogli rozwijać swój warsztat instrumentalny, czyniąc w przyszłości dalsze oczekiwane postępy w grze na skrzypcach.
Na zakończenie uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Kurs spotkał się z dużym zainteresowaniem publiczności, obecni byli także nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół muzycznych.
Kurs mistrzowski z ramienia ZSM w Wieliczce zorganizował i koordynował dr Marek Polański.

Zdjęcia

Opowieść o flecie

9 kwietnia 2019 r. w muzyczną podróż w czasie, zabrały uczniów klas fletu Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, Panie Paulina Tkaczyk i Marta Urban.
Była to pasjonująca opowieść o najstarszym instrumencie, jakim jest FLET, jego historii i rozwoju, od czasów prehistorycznych, poprzez innowacje Quantza w epoce baroku oraz rewolucje Boehma w XIX wieku, do współczesnych eksperymentów Pronomo Flute (wydobywającego ćwierćtony).
Lekcja poparta wizualizacjami oraz muzycznymi przykładami w wykonaniu Pauliny Tkaczyk i Marty Urban, spotkała się z wielkim zainteresowaniem młodych flecistów oraz ich Rodziców, a także innych pracowników naszej Szkoły.

Warsztaty klarnetowe

5 kwietnia 2019 r. w naszej Szkole, odbyły się warsztaty klarnetowe z Panem Piotrem Skupniewiczem, pedagogiem pracującym na co dzień z dziećmi i młodzieżą szkół muzycznych I stopnia.

W warsztatach wzięli udział uczniowie klas klarnetu Antoniego Majerskiego i Pawła Pazgana.

Wszyscy uczniowie mieli możliwość otrzymania ,,starej wiedzy z nowych ust" oraz zaprezentowania swoich umiejętności.

Zdjęcia

Koncert uczniów w Filharmonii Krakowskiej

8 kwietnia 2019 roku Salę Filharmonii Krakowskiej wypełniły rodziny i sympatycy Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie. Wśród gości był obecny także Pan Wiesław Dziedziński - Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej.
Koncert, którego wykonawcami byli uczniowie i nauczyciele współpracujących ze sobą szkół, był okazją do świętowania ważnych rocznic:
10-lecia działalności Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie,
200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki,
110 rocznicy urodzin i zarazem 50 rocznicy śmierci Grażyny Bacewicz,
25 rocznicy śmierci Witolda Lutosławskiego,
a także obchodzonej na początku roku szkolnego 2018/2019 - 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i 40 rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

Ta ostatnia rocznica zainspirowała Leszka Wojtala do napisania utworu na chór i orkiestrę symfoniczną wg poematu Jana Pawła II „Tryptyk rzymski”, którego prawykonanie  miało miejsce podczas koncertu.
Kompozytor nawiązał do I i II części poematu, w którym czytamy:
„ (…) I tu właśnie u stóp tej przedziwnej sykstyńskiej polichromii (…)
Michał Anioł … ogarnia … widzeniem.
W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
Kim jest On? (…) 
Ostateczna przejrzystość i światło.
Przejrzystość dziejów -
Przejrzystość sumień -
Potrzeba, aby … Michał Anioł uświadomił ludziom …
Omnia nuda et aperta sunt ante oculis Eius …”
(Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Jego).

Koncert rozpoczęła Międzyszkolna Orkiestra Dęta pod dyr. Adama Czyżowskiego.
Orkiestrę, która działa od 2014 roku, tworzą uczniowie ZSM w Wieliczce i PSM I st. w Gdowie. Pracę orkiestry koordynuje Antoni Majerski.
Następnie wystąpili soliści, zespoły instrumentalne i zespoły rytmiczne.
Wielicką szkołę reprezentowali:
Maria Kolary z klasy fortepianu Izabeli Grzybek, która zachwyciła interpretacją „Bukolików” Witolda Lutosławskiego,
Patrycja Pustuła z klasy skrzypiec Anny Kozłowskiej i Marka Polańskiego (akompaniament: Tomasz Soczek), wykonując po mistrzowsku „Taniec słowiański” Grażyny Bacewicz,
znakomicie zgrane duo: Michał Pazgan (klasa skrzypiec Anny Kozłowskiej) i Judyta Pazgan (klasa fortepianu Agnieszki Korczyńskiej), 
kwintet dęty: Kamil Ulatowski, Leon Gawlik, Jan Gałoński (klasa trąbki Pawła Gajewskiego), Gabriela Kwiecińska, Michał Lorenc (klasa puzonu Arkadiusza Bały),
trio akordeonowe: Kacper Ćwiek, Jakub Polak razem ze swoim pedagogiem Oskarem Gutem,
oraz zespół rytmiczny prowadzony przez Joannę Marcisz w interpretacji ruchowej do „Oberka” Romualda Twardowskiego.
Ostatnim punktem programu była prezentacja Międzyszkolnej Orkiestry Symfonicznej oraz połączonych chórów, przygotowanych przez Izabelę Szotę i Elżbietę Gawryszewską, pod dyr. Adama Czyżowskiego. Pracę orkiestry, która istnieje od 2012 r. koordynują Jarosław Murzyn i Aleksandra Szota-Prószyńska.
Jest rzeczą oczywistą, że w Roku Stanisława Moniuszki nie mogło zabraknąć utworów kompozytora, twórcy polskiej opery narodowej i polskiej pieśni artystycznej. I właśnie pieśni „Chochlik” i „Postój piękna gołąbeczko” w opracowaniu Adama Czyżowskiego na chór i orkiestrę symfoniczną, wykonane brawurowo przez młodych artystów, zakończyły koncert, który zawsze stanowi wielkie wydarzenie i muzyczne święto dla całych społeczności szkolnych.   

/Izabela Szota - prowadzenie koncertu/

 

Zdjęcia