Barwy muzyki

Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce wzięli udział w projekcie edukacyjno-artystycznym "Barwy muzyki".

Projekt "Barwy muzyki – spektakle dziecięce oraz warsztaty artystyczne on- line" zakłada przygotowanie i nagranie bajek w formie teatru dziecięcego w formule on-line . Oparte o autorskie scenariusze wydarzenia inspirowane będą teorią barw. Zostały podzielone na 3 tematy zgodnie z podstawowymi barwami w sztuce. Każda barwa będzie przedstawiona odrębną narracją, zobrazowaną Oprócz przedstawień zostały nagrane tutoriale omawiające zagadnienia poszczególnych aktywności artystycznych. Powstały również partytury graficzne obrazujące budowę wybranych utworów wykorzystanych do spektakli, służące za narzędzie pracy nauczycieli edukacji artystycznej . Zarówno interpretacje ruchowe utworów kompozytorów różnych epok, jak i prace plastyczne korespondujące z tematyką warsztatów wzbogacą narzędzia pracy nauczycieli oraz zainspirują do własnych opracowań. Projekt zwróca uwagę na wzajemne powiązania, oddziaływania i przenikania różnych dziedzin sztuki.

Projekt jest dedykowany osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki tłumaczeniu 3 bajek na język migowy PJM , napisom dla niesłyszących również w 3 bajkach oraz prezentacji co najmniej 3 filmów z realizacji prac plastycznych w technikach 3D wraz z napisami dla niesłyszących, projekt jest dedykowany dla osób niesłyszących i głuchoniemych.

strona projektu https://spmk.com.pl/projekt/barwy-muzyki/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”