Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2021 r. w wielickiej Mediatece odbyły się Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka – Artur Kozioł. Wśród gości byli obecni także Agnieszka Szczepaniak (Z-ca Burmistrza Wieliczki), Tadeusz Luraniec (Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce), Małgorzata Krasoń (Przewodnicząca Komisji Oświaty RM), Justyna Chorobik i Tomasz Machnik (Wydział Szkół i Przedszkoli).

Podczas uroczystości licznie zgromadzona publiczność mogła usłyszeć najpiękniejsze fragmenty muzyki tanecznej, w której nie zabrakło wspaniałej melodyjnej melancholii, rytmicznej improwizacji, a także licznych inspiracji muzyką jazzową, w wykonaniu nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce: Jacka Bylicy (fortepian), Grzegorza Frankowskiego (kontrabas), Oskara Guta (akordeon), Marka Polańskiego (skrzypce) i Małgorzaty Żegleń-Włodarczyk (gitara).
Prowadząca koncert, Izabela Szota nie tylko fantastycznie przedstawiła słuchaczom sylwetki oraz ogromne dokonania występujących na scenie muzyków, ale także podkreśliła wielką rolę, jaką odgrywa wśród lokalnej społeczności obchodząca w tym roku Jubileusz 15-lecia działalności wielicka Szkoła Muzyczna.
Pan Burmistrz Artur Kozioł podziękował zgromadzonym nauczycielom i dyrektorom samorządowych placówek oświatowych za codzienny trud i wysiłek włożony w przekazywanie wiedzy i kształtowanie postaw wśród uczniów, zaś za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zaangażowanie w twórczą pracę dzieci i młodzieży nagrodził wyróżniających się Nauczycieli. W tym zaszczytnym gronie znalazły się Panie Marta Polańska i Paulina Skrok.
Wszystkim Artystom oraz nagrodzonym Nauczycielom serdecznie gratulujemy!

/Paulina Skrok/

Relacja na stronie Gminy Wieliczka:

https://www.wieliczka.eu/pl/201129/28376/dzien-edukacji-narodowej-w-wieliczce.html

 

Zdjęcia