II Szkolny Konkurs Czytania Nut Głosem

W dniu 23 listopada, w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce odbył się II Szkolny Konkurs „Czytania nut głosem”, przeznaczony dla uczniów SM II st. Do konkursu przystąpiło 13 uczniów, którzy podjęli zmagania w dwóch kategoriach (kat. I – kl. I i II oraz kat. II – kl. III i IV). Przedmiotem konkursu była realizacja ćwiczenia melodyczno-rytmicznego (jedno – dwugłosowego) oraz rytmicznego (dwugłosowego). Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zaprezentować umiejętności analityczne, wykazać się sprawną wyobraźnią muzyczną oraz zastosowaniem jej w praktyce. Chociaż większości uczestnikom towarzyszyły niemałe emocje, każdy z nich wykazał się indywidualną sprawnością w poszczególnym obszarach, co przyniosło zadowalające efekty.
Jury, pod przewodnictwem Barbary Marii Dukały przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA I (kl. I i II)
I miejsce - Weronika Zoń  (kl. II); nauczyciel – Anna Kozłowska
Wyróżnienie za najlepiej wykonane ćw. melodyczno-rytmiczne – Maria Zabdyr (kl. I); nauczyciel: Anna Zalewska

KATEGORIA II (kl. III i IV)
I miejsce – Antoni Trześniewski (kl. III); nauczyciel: Anna Zalewska
II miejsce – Barbara Ruda (kl. IV); nauczyciel – Anna Kozłowska
Wyróżnienie za najlepiej wykonane ćw. melodyczno-rytmiczne – Anna Kurowska (kl. III); nauczyciel: Anna Zalewska

Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu gorąco gratulujemy i mamy nadzieję, że czytanie nut głosem stanie się odtąd ulubioną formą spędzania wolnego czasu.