Kacper Ćwiek stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

Z ogromną radością i satysfakcją zawiadamiamy, że Kacper Ćwiek, uczeń Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce - Szkoły Muzycznej II stopnia z klasy akordeonu Oskara Guta, został Stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w roku 2020/2021.
Do Grona stypendystów muzycznych zostają zaproszeni wybitnie uzdolnieni młodzi artyści, posiadający znaczące osiągnięcia, pełni pasji, gotowi na nowe wyzwania, chcący rozwijać swoje zainteresowania związane ze sztuką, w tym z muzyką przede wszystkim. Zaproszenie do Grona Stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci należy traktować jako znaczące osiągnięcie i wyróżnienie. Patronatem objęci zostają uczennice i uczniowie muzycznych szkół średnich oraz podstawowych odnoszący sukcesy na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej, a także posiadający doświadczenie koncertowe. Każdego roku kandydatów jest więcej niż przewidzianych miejsc na dany rok szkolny. Po przesłaniu zgłoszeń wraz z dokumentacją oraz opiniami pedagogów przedmiotu głównego wyłaniani są "zwycięzcy". To rodzaj Konkursu, dlatego w tym szczególnym czasie kiedy wiele konkursów zostało odwołanych, jest to ogromny sukces, sukces dla pokrzepienia serca, sukces dający nadzieję na lepsze jutro, sukces pozwalający pomimo przeciwności na kontakt z autorytetami, artystami oraz rówieśnikami. Bycie Stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci daje bowiem możliwość wystąpienia na prestiżowych koncertach, wzięcia udziału w kursach oraz warsztatach muzycznych z wybitnymi pedagogami i instrumentalistami, m. in. w Europejskim Centrum im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, a także spotkania z koleżankami i kolegami o podobnych pasjach i uzdolnieniach oraz wspólnej pracy z nimi. Kacper jako pierwszy uczeń wielickiej Szkoły Muzycznej II stopnia przetarł ścieżkę i został przyjęty do Grona Stypendystów Muzycznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, do Grona młodych artystów dla których: "szkolne wyzwania to za mało", jak czytamy na stronach Funduszu.

/Oskar Gut/

Zdjęcia