Warsztaty z techniki ruchu

Dnia 18 lutego 2020 w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce odbyły się prowadzone przez mgr Kingę Rolka warsztaty z techniki ruchu, bazujące na elementach takich technik jak: modern dance, taniec nowoczesny, taniec jazzowy, klasyka. Podczas warsztatów uczennice rytmiki pracowały nad świadomością ciała, zawieszeniem, wytrąceniem z równowagi, balansem, polimetrią ruchu, różnymi jakościami ruchu (energia, czas, przestrzeń). Uwaga była skupiona w dużej mierze na oddechu jako podstawie pod wszelki ruch, groundingu oraz świadomości poczucia swojego ciała. Uczennice miały za zadanie poszukiwać rozluźnienia tonusu napięciowego mięśni, połączeń w ciele, nieskończonej ilości rozwiązań ruchu.
Na warsztatach pojawił się również element improwizacji, możliwość do uczenia się nowych jakości ruchu, nieodkrytych jeszcze możliwości ciała. Warsztaty rozpoczęły się od rozgrzewki do muzyki zespołu „Kapela ze wsi Warszawa”, następnie uczennice pracowały nad frazami ruchowymi, całość zakończyła się ćwiczeniami rozciągającymi i relaksacyjnymi.

/Joanna Marcisz/

Zdjęcia