Regulamin

 1. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Vivaldi 340” (VI edycja) organizowany jest przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Wieliczce, mieszczącą się: Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka.
 2. Przesłuchania konkursowe odbędą się 18 - 21 kwietnia 2018 roku.
 3. Konkurs przeprowadzony będzie w czterech grupach wiekowych:
  I grupa – uczestnicy urodzeni po 31.12.2008 (I lub II rok nauki),
  II grupa – uczestnicy urodzeni pomiędzy 01.01.2007 a 31.12.2008 (III lub IV rok nauki),
  III grupa – uczestnicy urodzeni pomiędzy 01.01.2005 a 31.12.2006 (V lub VI rok nauki),
  IV grupa – uczestnicy urodzeni pomiędzy 01.01.2003 a 31.12.2004 (VII lub VIII rok nauki).               Wszelkie indywidualne przypadki rozstrzygane będą przez organizatorów.
 4. Przesłuchania są jednoetapowe.
 5.  Jury powoływane jest na wniosek organizatorów przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
 6. Jury ustala zasady punktacji, rozdziału dyplomów i nagród.
 7. Decyzje jury są ostateczne.
 8. Jury przyznaje Grand Prix uczniowi wyłonionemu spośród wszystkich uczestników II, III i IV grupy wiekowej.
 9. W I grupie wiekowej zostaną przyznane specjalne wyróżnienia a w pozostałych grupach wiekowych miejsca i wyróżnienia
 10. Wyklucza się uczestnictwo w konkursie zdobywców Grand Prix i I miejsc w poszczególnych grupach wiekowych poprzednich edycji konkursu. Dozwolone jest uczestnictwo laureata młodszej grupy w grupie starszej.
 11. Uczestnicy poszczególnych grup wystąpią w kolejności alfabetycznej, począwszy od kandydata wybranego drogą losową.
 12. Program musi być wykonany z pamięci z wyjątkiem punktu 3 w grupie IV.
 13. Uczestnicy powinni zgłosić się do biura Konkursu najpóźniej na 60 minut przed planowanym czasem występu.
 14. Przesłuchania zakończą się Koncertem Laureatów i wręczeniem dyplomów i nagród.
 15. Uczestnictwo w Koncercie Laureatów jest obligatoryjne dla nagrodzonych i akompaniatorów.
 16. Laureaci Grand Prix oraz I miejsc w II, III i IV grupie wiekowej wykonają na Koncercie Laureatów koncert Antonio Vivaldiego lub Jana Sebastiana Bacha z towarzyszeniem orkiestry kameralnej.
 17. Wpisowe wynosi 120 zł. Należy je wpłacić do 16 marca 2018 na konto:                                      Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Wieliczce
  Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
  27 8619 0006 0011 0201 0096 0001
  z dopiskiem „Vivaldi 340”.
 18. Zgłoszenia uczestników wraz z potwierdzeniem wpisowego należy przesłać do dnia 16 marca 2018, w formie elektronicznej, zgodnie z podanym wzorem formularza (do pobrania ze strony: www.smuzwieliczka.edu.pl) z dopiskiem w tytule wiadomości "Vivaldi 340", na adres: sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl
 19. W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.
 20. Lista uczestników zostanie opublikowana na stronie: www.smuzwieliczka.edu.pl po 30 marca 2018 r.
 21. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy.
 22. Organizatorzy zapewniają akompaniatora dla uczestników z zagranicy. Uczestnik jest wówczas zobowiązany przesłać wraz z kartą zgłoszenia nuty akompaniamentu.
 23. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość bezpłatnej rejestracji i wydania materiału z przesłuchań i koncertu laureatów. 
 24. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu, oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 
PROGRAM DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

Grupa I
 1. Dowolnie wybrana miniatura z towarzyszeniem fortepianu, z wykluczeniem form cyklicznych. Mile widziany utwór kompozytora polskiego.
 2. I lub III część koncertu do wyboru spośród:
  A. Vivaldi - Koncert G-dur op. 7 nr 2
  O. Rieding - Koncert h-moll op. 35
  O. Rieding - Koncert G-dur op. 34
  J. Stasica – Concertino G-dur
  A. Komarowski – Concertino G-dur
  F. Küchler - Concertino D-dur op. 15 w stylu A. Vivaldiego
        Dopuszczalne jest wykonanie innego koncertu A. Vivaldiego, pod warunkiem, że posiada ten sam lub wyższy stopień trudności.
 
Grupa II
 1.  Miniatura z towarzyszeniem fortepianu, z wykluczeniem form cyklicznych. Mile widziany utwór kompozytora z kraju pochodzenia uczestnika.
 2. I lub III cz. koncertu do wyboru spośród:
  A. Vivaldi - Koncert G-dur op. 3 nr 3 RV 310
  A. Vivaldi - Koncert g-moll nr 52 RV 334
  A. Vivaldi - Koncert a-moll op. 3 nr 6 RV 356
  A. Vivaldi - Koncert g-moll op. 4 nr 6 RV 316
    Dopuszczalne jest wykonanie I lub III części koncertu z grupy III.
 
Grupa III
 1.  Dowolna etiuda lub kaprys.
 2. Miniatura z towarzyszeniem fortepianu, z wykluczeniem form cyklicznych.
 3. I lub II i III część koncertu do wyboru spośród:
  A. Vivaldi - Koncert A-dur nr 51 RV 345
  A. Vivaldi - Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna)
  A. Vivaldi - Koncert g-moll op. 12 nr 1 RV 317
  A. Vivaldi - Koncert E-dur op. 3 nr 12 RV 265
  J. S. Bach - Koncert a-moll , BWV 1041
  J. S. Bach - Koncert E-dur, BWV 1042
Grupa IV
 1. Miniatura z towarzyszeniem fortepianu, z wykluczeniem form cyklicznych.
 2. I lub II i III część koncertu do wyboru spośród:
  A. Vivaldi - Koncert E-dur op. 8 nr 1 RV 269 (Wiosna)
  A. Vivaldi - Koncert g-moll op. 8 nr 2 RV 315 (Lato)
  A. Vivaldi - Koncert F-dur op. 8 nr 3 RV 293 (Jesień)
  A. Vivaldi - Koncert f-moll op. 8 nr 4 RV 297 (Zima)
  J. S. Bach - Koncert E-dur, BWV 1042
 3. A. Vivaldi - Koncert na dwoje skrzypiec a-moll op. 3 nr 8 RV 522  cz. I, głos solowy skrzypka I (proponowane wydawnictwo PWM). Koncert może być wykonywany z nut. Uczestnik konkursu wykona koncert wspólnie z zaproszonym przez organizatorów skrzypkiem.

 

ZałącznikRozmiar
Regulamin VIvaldi 340.pdf187.04 KB
Rules_Vivaldi-340_EN.pdf279.23 KB
Regolamento_Vivaldi-340_IT.pdf259.18 KB