Rekrutacja - II stopień

Nabór do pierwszej klasy Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce obejmuje następujące specjalności:
- instrumentalistyka 
- wokalistyka
- rytmika
 
Egzaminy wstępne do I klasy Szkoły Muzycznej II stopnia odbędą się  w dniach:
23 czerwca 2018 r. (sobota) – egzamin praktyczny oraz sprawdzenie umiejętności czytania a’vista
25 czerwca 2018 r. (poniedziałek)  – egzamin ogólnomuzyczny
w Szkole Muzycznej I stopnia w Wieliczce, Rynek Górny 6,32-020 Wieliczka, tel. 12 278 31 13, sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl  
 
Ilość dni przeznaczonych na egzamin wstępny może ulec zmianie z przyczyn niezależnych.
 
Nieusprawiedliwiona nieobecność na którymkolwiek z etapów eliminuje kandydata z egzaminu, co uniemożliwia przyjęcie do Szkoły.
 
Termin składania wniosków: od 8 czerwca 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.
Wnioski należy składać w godzinach pracy w sekretariacie Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce.
 
 
 
 
O przyjęcie do I klasy Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.
 
Kandydaci do I klasy Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce będą przyjmowani na podstawie egzaminu wstępnego, na który składają się:
1) egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych, obejmujący kandydatów wszystkich specjalności,
2) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydatów utworów muzycznych:
a) specjalność instrumentalistyka - wykonanie z pamięci przygotowanych przez kandydata utworów na danym instrumencie oraz umiejętność czytania a’vista,
b) specjalność wokalistyka - wykonanie z pamięci piosenki lub pieśni w języku polskim a cappella, prezentacja z pamięci fragmentu poezji lub prozy, sprawdzenie predyspozycji słuchowych i możliwości głosowych,
c) specjalność rytmika - sprawdzenie predyspozycji ruchowo-muzycznych oraz umiejętność gry na fortepianie (wymagany program: 3 utwory wykonane z pamięci na fortepianie do wyboru: utwór polifoniczny, forma klasyczna, etiuda, utwór dowolny).
 
Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu rekrutacji oraz formularz wniosku o przyjęcie do szkoły znajdą Państwo w załącznikach.

 

ZałącznikRozmiar
rekrutacja_2st_regulamin.pdf293.74 KB
rekrutacja_2st_wniosek.pdf272.47 KB