Ogłoszenia szkolne

 
Osoby, do których nie dotarła wiadomość z danymi dostępowymi do dziennika proszone są o przesłanie prawidłowego adresu e-mail na skrzynkę mailową szkoły: sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl
Dostęp do dziennika dla uczniów i rodziców uczniów klas pierwszych - dane dostępowe zostaną Państwu przesłane najpóźniej do końca września (po ostatecznym ustaleniu planu zajęć teoretycznych).

Wpłaty na ksero oraz na Radę Rodziców prosimy przelewać na konto Rady Rodziców:
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
27 8619 0006 0011 0201 0096 0001

Wpłaty darowizny na rzecz szkoły prosimy wpłacać na konto bankowe szkoły:
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
78 8619 0006 0010 0200 8178 0002
więcej informacji - w zakładce Rada Rodziców

[2021-09-23]

W dniach 23 i 24 września wszystkie zajęcia z p. Anną Kozłowską (teoria) są odwołane.

[2021-09-22]

W dniach 22-23 września wszystkie zajęcia z p. Pauliną Skrok są odwołane.