Plan nauczania

Szkolne plany nauczania:

- Szkoła Muzyczna I stopnia (cykl 6-letni i 4-letni)

- Szkoła Muzyczna II stopnia (specjalności: instrumentalistyka, rytmika, wokalistyka)