Osiągnięcia uczniów 2022/2023

Tadeusz Tarnawski z klasy saksofonu Ignacego Stojka został wyróżniony w XX Ogólnopolskim Konkursie Młodych Solistów w Jaworznie (listopad 2022). Wyróżniona za akompaniament została Pani Sandra Delong-Kiełbińska.

Joanna Jasek (SM II st.) z klasy altówki Żanny Laszkiewicz została wyróżniona w VII Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusz Goneta w Krakowie (listopad 2022).

Antoni Trześniewski (SM II st.) z klasy kontrabasu Grzegorza Frankowskiego otrzymał Grand Prix oraz I nagrodę w III Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym im. Bonawentury Nancki w Bielsku-Białej (październik 2022). Konkurs organizowany jest przez CEA. Wyróżniona za akompaniament została Pani Mariia Lynnyk.

Aniela Pawlik (SM II st.) z klasy fortepianu Grażyny Hesko-Kołodzińskiej otrzymała I nagrodę oraz Nagrodę Specjalną za wybitną muzykalność w Online International Bach Music Competition 2022 (Londyn, wrzesień 2022).