Konkurs z literatury muzycznej

4 kwietnia 2019 r. w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce odbył się II Międzyszkolny Konkurs z literatury muzycznej „Polska muzyka współczesna i filmowa – lubię to!”, organizowany przez naszą szkołę. Konkurs miał na celu ukazać oryginalność i piękno naszej rodzimej muzyki współczesnej, również tej najnowszej, a w tej edycji także polskiej muzyki filmowej, wykraczając tym samym poza ramy programu nauczania przedmiotu audycje muzyczne. Ideą konkursu jest przybliżanie twórczości wciąż jeszcze zbyt mało znanych młodzieży kompozytorów, takich jak Hanna Kulenty, Marek Stachowski, Agata Zubel, Zbigniew Preisner, czy Abel Korzeniowski. Oczywiście, w kanonie testu fonicznego nie zabrakło dzieł współczesnych klasyków – Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, czy Krzysztofa Pendereckiego. Do konkursu przystąpili uczniowie szkół muzycznych I stopnia z Czasławia, Gdowa, Koszyc, Krakowa, Krzeszowic, Myślenic, Nowego Sącza, Słomnik ,Sobolowa oraz Wieliczki.

Konkurs miał charakter dwu etapowy i przeznaczony był dla dwóch kategorii wiekowych. Pierwszy etap dla grupy młodszej stanowiła praca plastyczna na temat „Projekt plakatu do mojego ulubionego filmu”. Laureatką nagrody specjalnej w tej kategorii została uczennica naszej szkoły, Małgorzata Puchacz, której grafika – oszczędna w środkach, a przy tym charakterystyczna w warstwie symbolicznej została jednogłośnie doceniona przez Jury części plastycznej konkursu, które stanowiło grono artystów plastyków (Joanna Styrylska-Gałażyn, Barbara Borowiec, Józef Kowalczyk).

W grupie starszej, w pierwszym etapie konkursu należało wykazać się pomysłowością i giętkością języka literackiego, przygotowując pracę na temat „Który z polskich filmów jest dla Ciebie ważny i dlaczego”. Tutaj uznanie Jury (dyr. Izabeli Szoty - przewodniczącej, Anny Kozłowskiej oraz Anny Taboły), które zaowocowało przyznaniem nagród specjalnych zyskały m.in. prace naszych uczennic – Klaudii Krzyszkowskiej oraz Julii Huczek.  Jury konkursu postanowiło również w pierwszym etapie nagrodzić najmłodszego uczestnika konkursu, którym okazał się nasz uczeń – Michał Pazgan, potwierdzając -  mimo młodego wieku - swoje szerokie umiejętności w etapie drugim, w którym otrzymał I nagrodę.

Drugi etap konkursu stanowił test foniczny, w którym uczestnicy w znakomitej większości przypadków wykazali się dogłębną znajomością prezentowanych utworów. W tej części konkursu w grupie młodszej przyznano pięć miejsc I, trzy miejsca III (miejsca II nie przyznano). W grupie starszej przyznano trzy miejsca I oraz trzy miejsca II, miejsca III nie przyznano. Ponadto, w grupie młodszej przyznano jedno wyróżnienie, a w grupie starszej - sześć.

Szczególne gratulacje należą się uczniom  naszej szkoły, którzy zaprezentowali wysoki poziom przygotowania do konkursu, uzyskując znakomite punktacje i miejsca.

Grupa młodsza:
Michał Pazgan, I miejsce, wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika konkursu

Małgorzata Puchacz, wyróżnienie, nagroda specjalna za pracę plastyczną

Grupa starsza:
Klaudia Krzyszkowska, II miejsce, nagroda specjalna za pracę pisemną

Julia Huczek, nagroda specjalna za pracę pisemną

Gorąco gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu  oraz mamy nadzieję, że spotkamy się podczas kolejnych edycji tego wydarzenia, którego formuła propagująca szeroko pojętą najnowszą muzykę polską będzie fascynująca przygodą w jej poznawaniu i inspirowaniu się nią w Waszych muzycznych działaniach!

/Anna Kozłowska/

 

Zdjęcia