Muzyka polska na cztery pory roku

Warsztaty "Muzyka polska na cztery pory roku" to cykliczne wydarzenia, które odbywają się w ramach projektu "Muzyka polska na cztery pory roku".

Warsztaty prowadzi Joanna Marcisz według autorskich scenariuszy zajęć muzyczno-ruchowych przygotowanych na każdy miesiąc, zgodnie z kalendarzem pór roku.

Projekt "Muzyka polska na cztery pory roku" zakłada poznanie i doświadczanie muzyki kompozytorów epoki romantyzmu i twórców współczesnych /12 utworów/ poprzez interpretacje ruchowe utworów muzycznych, instrumentacje na instrumentach perkusyjnych, zabawy słuchowo-ruchowe inspirowane elementami tańców narodowych, przygotowanie wraz z uczestnikami dziecięcych partytur słuchanych utworów.

Projekt jest realizowany w ramach Stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2021 rok na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury w dziedzinie animacji i edukacji kulturalnej.

I warsztaty -  "Zimowa kołysanka"
Warsztaty dla dzieci i rodziców w oparciu o muzykę polskich kompozytorów

Muzyka Zbigniew Preisner - 24 XII każdego roku
Pomysł i prowadzenie warsztatów- Joanna Marcisz
W realizacji warsztatu wzięły udział uczennice klasy rytmiki Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce.

Warsztaty muzyczne "Muzyka polska na cztery pory roku- zima. Mroźna kołysanka" #1

Uczestnicy poznali zabawę sopelków z wiatrem "Mroźna kołysanka" do muzyki "24 XII każdego roku" Zbigniewa Preisnera. Ćwiczenia przygotowawcze: rytmizacje tekstów, zabawy z instrumentami perkusyjnymi zostały oparte na rytmach zaczerpniętych z utworu.
Warsztaty prowadziła Joanna Marcisz.

Warsztaty muzyczne "Muzyka polska na cztery pory roku- zima. Mroźna kołysanka" #2

II warsztaty -  "Zimowa orkiestra"

Muzyka Ignacy Jan Paderewski - Menuet G-dur op. 14 nr 1
Anna Lipiak - fortepian  www.annalipiak.com
Prowadzenie warsztatów- Joanna Marcisz

Podczas warsztatu uczestnicy poznali utwór poprzez instrumentację wykonaną na dziecięcych instrumentach perkusyjnych oraz ułożyli dziecięcą partyturę utworu.

Warsztaty muzyczne "Muzyka polska na cztery pory roku - zima. Zimowa orkiestra"

III warsztaty -  "W marcu jak w garncu"

Muzyka Ignacy Jan Paderewski - Album Tatrzańskie op. 12, Allegro ma non troppo
w wykonaniu Zarębski Piano Duo- Grzegorz Mania i Piotr Różański
Prowadzenie warsztatów- Joanna Marcisz

Podczas warsztatów uczestnicy poznali utwór poprzez zabawy ruchowe związane inspirowane marcową pogodą.

Warsztaty muzyczne "Muzyka polska na cztery pory roku- zima. W marcu jak w garncu."

 Podczas trzech zimowych warsztatów uczestnicy poznali zabawę sopelków z wiatrem "Mroźna kołysanka" do muzyki "24 XII każdego roku" Zbigniewa Preisnera, stworzyli "zimową orkiestrę" grając na dziecięcych instrumentach perkusyjnych przy utworze I. J. Paderewskiego "Menuet G- dur op. 14 nr 1", poznali zabawy inspirowane marcową pogodą "W marcu jak w garncu" przy muzyce I. J. Paderewskiego "Album Tatrzańskie op. 12 Allegro ma non troppo". Uczestnicy stworzyli także dziecięce partytury graficzne poznanych utworów.

Dziecięca partytura I. J. Paderewski Menuet G-dur op. 14 nr 1

 

Dziecięca partytura I. J. Paderewski - Album Tatrzańskie op. 12 Nr 6

IV warsztaty -  "Gaik"

W szkole odbyła się czwarta edycja warsztatów w oparciu o muzykę polskich kompozytorów. Podczas warsztatu uczestnicy poznali utwór Witolda Lutosławskiego - Gaik z 12 Melodii ludowych.
Poprzez interpretację ruchową z rekwizytami - wstążkami i kwiatami imitującymi gaik, którym witano wiosnę w obrzędzie ludowym polegającym na obchodzeniu wsi z ozdobionymi roślinami. Uczestnicy ułożyli także dziecięcą partyturę utworu.

Projekt "Muzyka polska na cztery pory roku" zakłada poznanie i doświadczanie muzyki kompozytorów epoki romantyzmu i twórców współczesnych /12 utworów/ poprzez interpretacje ruchowe utworów muzycznych, instrumentacje na instrumentach perkusyjnych, zabawy słuchowo -ruchowe inspirowane elementami tańców narodowych, przygotowanie wraz z uczestnikami dziecięcych partytur słuchanych utworów. Warsztaty prowadziła Joanna Marcisz.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Warsztaty muzyczne "Muzyka polska na cztery pory roku - wiosna. Gaik."

 

Dziecięca partytura Witold Lutosławski - Gaik z 12 Melodii ludowych