Vivaldi 345

VII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy i Altówkowy „Vivaldi 345”
1 - 20 marca 2023 r. - I etap (online)
13-15 kwietnia 2023 r. - II etap (przesłuchania w trybie stacjonarnym, w Wieliczce - Aula "Sztygarówka", ul. Dembowskiego 2)

7th International „Vivaldi 345” Violin and Viola Competition
1 - 20 March 2023 - 1st stage (online)
13 - 15 April 2022 - 2nd stage (live, in Wieliczka - Aula "Sztygarówka", at 2 Dembowskiego Street)

Aktualności konkursowe (Contest news)

[2022-12-14]
Została wprowadzona poprawka w regulaminie konkursu.
An amendment was made to the regulations.

[2022-11-16]

Szanowni Państwo!

Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce ma zaszczyt zaprosić uczniów i nauczycieli Szkół Muzycznych I i II stopnia w Polsce i za granicą do udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym i Altówkowym „Vivaldi 345”.

Konkurs będzie się odbywał w dwóch etapach:
1 - 20 marca 2023 r. - I etap (online)
13-15 kwietnia 2023 r. - II etap (przesłuchania w trybie stacjonarnym)
Dla najmłodszej grupy w kategorii skrzypiec konkurs jest jednoetapowy, przeprowadzony w trybie online.

Zgłoszenia, wraz z nagraniami do I etapu konkursu, będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny do dnia 28 lutego 2023 r.

-------------------------

Ladies and gentlemen!

The Music School Complex in Wieliczka is honored to invite students and teachers of 1st and 2nd degree Music Schools in Poland and abroad to participate in the 7th International „Vivaldi 345” Violin and Viola Competition.

The competition will be held in two stages:
March 1 - March 20, 2023 - the first stage (online)
April 13 - April 15, 2023 - the second stage (stationary)
The competition for the violin category, group I is a single-stage competition conducted online.

Applications, along with recordings for the 1st stage should, be sent by February 28, 2023 electronically.